Więcej informacji i daty kolejnych warsztatów znajdziecie na stronie:
http://www.moodforwood.com
Hop do góry!